3.2.1.7 Integriteit

Integriteit is, als basis voor vertrouwen, het zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig algemeen geldende sociale en professionele normen.

Hoe doe ik dat?

 1. U bent daadwerkelijk integer. U maakt er werk van
 2. U bent zich doorlopend bewust van de relatie tussen integriteit en vertrouwen
 3. U staat voor wat u zegt, u komt beloften en afspraken na
 4. U beschermt toevertrouwde persoonlijke informatie 
 5. U geeft geen andere voorstelling van de werkelijkheid als zoals men die objectief waarneemt
 6. U rapporteert resultaten van gevoerd onderzoek correct en objectief
 7. U maakt geen misbruik van macht, voorkennis of van de zwakkere positie van anderen
 8. U vermijdt elk opzettelijk misleidend en manipulerend gedrag dat slechts eigen voordeel dient
 9. U eigent zich geen resultaten toe die door anderen zijn behaald
 10. U geeft oprechte informatie over bestaande en mogelijk komende risico's
 11. U gedraagt zich in elk contact met anderen overeenkomstig geldende maatschappelijke normen
 12. U handelt consequent volgens uw beroepscode, u wijst afwijkingen daarvan af
 13. U houdt zich aan de regels van de beroepsvereniging, de belangenorganisatie, de instelling of het bedrijf, kortom van het kader waarbinnen u als professional functioneert. 
Meer weten? Zie Houding