3.2.1.6.1 Werk maken

Professionals kenmerken zich door werk te maken van alles wat nodig is om te excelleren, in dit geval van vasthoudendheid.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat na of er verschillende situaties aan te geven zijn waarin u achteraf te vroeg ergens mee bent gestopt
  2. U probeer bij uzelf scherp de situaties en het gevoel te herkennen waarin u denkt: ‘Nu toe dan maar..’ en waarin u vervolgens de zaak loslaat
  3. U probeert steeds wanneer u in uw praktijk die situaties weer tegenkomt, als dat redelijk is, als bewuste oefening voor uzelf, uw beslissing om er mee te stoppen een week uit te stellen
  4. U voegt een structureel moment van nadere overweging of overleg met anderen in uw werkprocedures in, wanneer u vindt dat opgeven van acties onnodig vaak voorkomt.

Meer weten? Zie Vasthoudend