2.2.6 Vasthoudend

Vasthoudend zijn is een vorm van wilskracht die zich uit in het bij een plan of standpunt blijven totdat het gewenste resultaat is bereikt of redelijkerwijs niet meer bereikbaar kan zijn. De eigen wilskracht is bij dit gedrag volledig in actie. Vasthoudendheid kan van het grootste belang zijn in spannende en gevaarlijke situaties. Aan de andere kant is het juist een kenmerk van stress dat daardoor de creativiteit en het vermogen om alternatieve wegen te zien en in te slaan is verminderd. Belangrijk is dus dat het vasthoudend gedrag niet krampachtig en gesloten wordt, maar toegankelijk blijft voor verstandelijke beredenering en berust op een goed gevoel voor de realiteit.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U maakt werk van vasthoudendheid
  2. U laat zich niet of zeer moeilijk afbrengen van een eenmaal ingenomen standpunt of actie, ondanks de vele obstakels die zich kunnen voordoen
  3. U herhaalt uw eigen voorstellen, ondanks weerstand of onbegrip, net zo lang tot dat er beweging komt in de zaak
  4. U komt terug op eerder overeengekomen standpunten en voorstellen om daarmee het afgesproken resultaat te bereiken
  5. U houdt vast aan afspraken over het te bereiken resultaat en over de werkwijze ondanks tegenwerpingen en weerstand
  6. U sluit geen compromissen, u handhaaft vastgelegde werkwijzen en doelen
  7. U vervolgt overeengekomen beleid, ondanks veel kritiek en veel weerstand.