3.2.1.6 Vasthoudend

Vasthoudend zijn is een vorm van wilskracht die zich uit in het bij een plan of standpunt blijven totdat het gewenste resultaat is bereikt of redelijkerwijs niet meer bereikbaar kan zijn.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U bent daadwerkelijk vasthoudend. U maakt er werk van
  2. U laat zich niet of zeer moeilijk afbrengen van een eenmaal ingenomen standpunt of actie, ondanks eventuele obstakels
  3. U herhaalt uw eigen voorstellen, ondanks weerstand of onbegrip, net zo lang tot dat er beweging komt in de zaak
  4. U komt terug op eerder overeengekomen standpunten en voorstellen om daarmee het afgesproken resultaat te bereiken
  5. U houdt vast aan afspraken over het te bereiken resultaat en over de werkwijze ondanks tegenwerpingen en weerstand
  6. U sluit geen compromissen, u handhaaft vastgelegde werkwijzen en doelen
  7. U vervolgt overeengekomen beleid, ondanks veel kritiek en veel weerstand. 

Meer weten? Zie Houding