3.2.1.5.1 Werk maken

Professionals kenmerken zich door werk te maken van alles wat nodig is om te excelleren, in dit geval van moed tonen.

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt feedback aan uw omgeving over tempo en kwaliteit van uw besluitvormingsprocedures en verbindt daaraan uw conclusies
  2. U vraagt zich af wat de grootste risico’s zijn die u in uw dagelijkse werkpraktijk kunt tegenkomen; wat voor beveiligingsstrategieën hebt u daarvoor ontwikkeld?
  3. U gaat na of er situaties zijn waar u uw gesprekspartner kunt inspireren door toepasselijk moedig gedrag. Hoe gaat u dat af? Kunt u met uw eigen gedrag op dit punt voorzichtig experimenteren?
  4. U denkt na over de vraag welke risico’s u als professional aandurft en welke niet. Komt dat overeen met professionele normen en professioneel standaardgedrag?
  5. U gaat bij uzelf na wat precies de laatste professionele beslissing was die u hebt genomen, die echt risico voor uzelf inhield. Bent u daar tevreden over? Kunt u exact aspecten of kwaliteiten van die beslissing aangeven, die u zou willen verbeteren?
  6. U vraagt zich af wat de volgende professionele beslissing zal zijn die voor u een groot persoonlijke risico kan inhouden. Kunt u mogelijkheden, kansen, voordelen en nadelen voor uzelf en voor anderen nu al afwegen?
  7. U spreekt, indien mogelijk, regelmatig alle risico-situaties door met uw collega’s
  8. U zoekt contact met een collega die u hoog inschat voor wat betreft zijn persoonlijke moed en bekijkt of er een mogelijkheid bestaat om af en toe concrete praktijksituaties met elkaar door te spreken.

Meer weten? Zie Moed