3.2.1.5 Moed

Moed is het kunnen omgaan met onzekerheden, een risico durven nemen.
 
Hoe doe ik dat?
 1. U toont daadwerkelijk moed. U maakt er werk van
 2. U neemt verantwoorde risico's
 3. U onderneemt acties in weinig of niet verkende gedeelten van het vakgebied
 4. U oordeelt en beslist, terwijl u nog niet over alle relevante informatie beschikt, omdat het nemen van een beslissing niet langer mag worden uitgesteld
 5. U neemt een moeilijke beslissing zonder dekking of ruggespraak
 6. U komt met ongebruikelijke voorstellen voor een bepaalde aanpak
 7. U gaat over tot actie, in afwijking van vaste gewoonten en procedures
 8. U durft te conformeren, geijkte standaardprocedures te hanteren, wanneer de omgeving sterk op vernieuwing en verandering aandringt
 9. U durft gevoelige onderwerpen te bespreken
 10. U verdedigt zonodig ook een controversieel standpunt
 11. U gaat confrontaties en conflicten niet uit de weg.

Meer weten? Zie Houding