3.2.1.2 Initiatief

Initiatief nemen betekent aankomende problemen en kansen signaleren en daarnaar handelen. Tot acties overgaan voordat een probleem zich voordoet of een kans verdwijnt.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt daadwerkelijk initiatief, u maakt er werk van
  2. U anticipeert en komt snel in actie
  3. U komt als eerste met een voorstel, idee of oplossing 
  4. U denkt vooruit, u vraagt uit zichzelf aanvullende informatie
  5. U komt ongevraagd met plannen om vertragingen, schade of fouten te vermijden
  6. U gebruikt openingen om met voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen te komen
  7. U onderneemt (ongevraagd) acties om informatie te krijgen, schade te voorkomen, effectiever te werken, nieuwe mogelijkheden te scheppen
 Meer weten? Zie Houding