3.2.1.2.1. Werk maken

Professionals kenmerken zich door werk te maken van alles wat nodig is om te excelleren, in dit geval van initiatief nemen.

Hoe doe ik dat?

  1. U onderzoekt waarom u een belangrijk initiatief hebt gemist. U bent kritisch
  2. U weet dat te weinig ervaring valt te compenseren met oefenen
  3. U experimenteert eerst in een veilige leeromgeving
  4. U bekijkt of er zich in uw omgeving situaties voordoen waarin u zonder grote risico’s met initiatieven kunt komen. U ziet kansen
  5. U bekijkt of er vaste patronen te onderscheiden zijn situaties waarin u gemakkelijk initiatieven neemt en andere situaties waarin u niet in actie komt, maar waar dat wel productief is. U reflecteert
  6. U neemt vooraf het besluit om in een komende situatie een of enkele malen als eerste met een voorstel of een standpunt te komen
  7. U bekijkt hoe initiatieven uitpakken en maakt een keuze of en hoe u dit soort gedrag wilt vervolgen. U doet
  8. U neemt desgewenst een coach om u bij dit alles te ondersteunen.

 Meer weten? Zie Initiatief