3.2.1.2.2 Actie

Bij initiatief nemen (als gedrag) draait het om 'actie', het feit en het moment van in actie komen. Het gaat niet over de inhoud, de juistheid of de toepasselijkheid van de actie zelf.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat de basis voor actie is gelegen in het vermogen om ontwikkelingen aan te kunnen zien komen
  2. U weet ook dat iets pas een initiatief wordt op het moment dat u als eerste een actie onderneemt
  3. U realiseert zich goed dat initiatief nemen altijd risico’s inhoudt. Deze stap vergt moed
  4. U beseft dat initiatief goed inzicht vereist, maar ook een beslissing om tot actie te komen. Visie en creativiteit helpen, terwijl goed analyseren en de behoefte om zorgvuldig een oordeel te vormen misschien de kwaliteit van een initiatief verhogen, maar ook de reactietijd verlengen
  5. U weet dat u als professional van wie men meer initiatief verwacht, bijvoorbeeld een arts op de spoedeisende hulp, moet leren om 'gemakkelijker' om te gaan met risico’s en dat uw vaardigheden met betrekking tot beslissen zeer vroeg in stelling moet brengen.

Meer weten? Zie Initiatief