3.2.1.1.1 Werk maken

Professionals kenmerken zich door werk te maken van alles wat nodig is om te excelleren, in dit geval van autonomie.

Hoe doe ik dat?

  1. U reserveert tijd om terug te kijken op recent professioneel handelen. Beoordeel uw eigen resultaten, uw vakkennis en uw vaardigheden als vanuit een onafhankelijk professioneel standpunt
  2. U vraagt gedetailleerd feedback aan opdrachtgevers en collega’s over uw professionele prestaties
  3. U gaat bij uzelf na of er voorbeelden zijn van situaties waarin u zich te afhankelijk of te aarzelend hebt opgesteld. Onderzoek wat de reden daarvoor is geweest
  4. U gaat in uw werkomgeving of organisatie na of er problemen voor anderen ontstaan door uw onafhankelijke optreden of uw onafhankelijke positie
  5. U geeft aan dat u waardeert dat uw gesprekspartner doet wat hijzelf belangrijk en juist vindt, maar dat bijvoorbeeld de ruimte voor eigen handelen van een cliënt beperkt wordt door de condities van een gesloten overeenkomst en de eigen verantwoordelijkheid van de professional
  6. U laat zien hoe de situatie van een cliënt er precies uit ziet vanuit een professioneel standpunt
  7. U geeft duidelijk aan waar de grenzen liggen voor onafhankelijk optreden van een cliënt
  8. U geeft duidelijk aan in welke situaties u juist minder afhankelijk gedrag van uw gesprekspartner op prijs stelt en waarom onafhankelijker optreden in zijn belang zou zijn
  9. U bespreek de situaties waarin uw gesprekspartner te afhankelijk is opgetreden en help voorwaarden te scheppen om hem beter in staat te stellen te beslissen over het eigen lot.

Meer weten? Zie Autonomie