2.2.1 Autonomie

Autonomie is samenwerken in verbondenheid, maar komt doorgaans tot uiting in onafhankelijk gedrag, zoals zelfstandig beslissingen nemen en handelingen verrichten zonder inmenging van anderen. Autonomie betekent ook zelf en vaak als enige de verantwoording dragen.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt werk van uw autonomie
  2. U toets uw handelen
  3. U toont zich ter zake deskundig
  4. U neemt op eigen verantwoordelijkheid (riskante) beslissingen, u gaat niet opzij voor problemen of druk
  5. U houdt bij meningsverschillen uw eigen koers aan en maakt uw positie duidelijk
  6. U handhaaft uw eigen ideeën, waarvan anderen nog overtuigd moeten worden
  7. U gaat zakelijke meningsverschillen (met klant of superieur) niet uit de weg
  8. U overziet bij conflicten het geheel en handelt daarnaar; u kiest niet automatisch partij
  9. U laat zich niet weerhouden om noodzakelijk geachte acties te initiëren of uit te voeren.
 
 

 

 


 

 

 

 

 

Oefeningen :

 

 

 

De volgende teksten zijn ontlee
nd aan vakbladen en literatuur van verschillende professies. Er worden gebeurtenissen beschreven waarbij gedrag een belangrijke rol speelt. Aan u om deze teksten door te lezen en te bekijken om welk in dit hoofdstuk beschreven gedrag het hier gaat.
 
1.            Een agent gaf in een paar woorden een haarscherpe analyse van een mentaliteit die in menig bedrijf oorzaak is van een vertrouwensbreuk: Als leidinggevenden en andere klojo's het over integriteit hebben, bedoelen ze altijd ónze integriteit. Nooit die van hen.
( Elias, 1997, p. XVI )  
 
2.            '…We kwamen een keer zomaar langs een huis met een appelboom in de tuin. Die appels zagen er lekker uit, dus wij gingen die appels pakken. Toen keken we in het huis en het leek er op of er niemand thuis was. Dan roep je een beetje tegen mekaar: "Hé, d'r is niemand thuis, man." Eentje belde toen een paar keer aan en er werd niet open gedaan. Toen hebben we het raam ingegooid en we hebben er zoveel mogelijk uit gehaald. En toen snel wegwezen natuurlijk.."
(Coppes, 1997, p. 34)
 
3.            '… Zodra ik was geïnstalleerd kreeg ik bezoek van de specialist en zijn dienstdoend assistent. Er waren wat moeilijkheden met 'de anamnese', want zij wilden de 'belangrijke feiten' horen en ik wilde ze alles vertellen, het hele verhaal. Bovendien wist ik niet zeker wat onder deze omstandigheden belangrijk was.
Ze onderzochten me zo goed en zo kwaad als dat ging met gips. Het zag er naar uit dat het niet meer was dan een afgescheurde quadricepspees, zeiden ze, maar een volledig onderzoek zou alleen mogelijk zijn onder volledige narcose.
                'Waarom volledig?' vroeg ik. 'Kunt u niet volstaan met spinale anesthesie?'
 Ik kon zien wat daar verkeerd liep. Nee, zeiden ze, volledige narcose was regel in zulke gevallen en bovendien (met glimlach) de chirurgen zouden niet willen dat ik onder de operatie steeds zou praten en vragen stellen!'
(Sachs, 1992, p. 39 )
 
4.            '… Gezien de operaties die u in het verleden heeft ondergaan, is er waarschijnlijk sprake van wat verklevingen, maar ik denk niet dat het om wat ernstigs gaat. Als u het even rustig aandoet, nemen de klachten vanzelf wel weer af." De Bruin deed zijn best zijn woorden zo geruststellend mogelijk te laten klinken en vervolgde: "Ik zou willen voorstellen dat u het nog een weekje of drie aanziet. Als de klachten dan nog persisteren of verergeren, maak dan even een afspraak. In dat geval zal ik misschien nog wat aanvullende zaken moeten bekijken. Voorlopig lijkt me dat echter nog wat voorbarig. Afgesproken?" De Bruin ging alvast staan om mevrouw naar de deur te begeleiden, maar tot zijn verbazing maakte mevrouw geen aanstalten om op te staan. "Dokter, misschien vind u het vreemd dat ik het vraag, maar ik zou toch graag zien dat u mij opereert om mij van die buikpijn af te helpen." Mevrouw ging er eens goed voor zitten. "Weet u, ik heb van de week toevallig een gesprek gehad met mijn nicht die hier in het ziekenhuis als verpleegkundige werkt. Zij had ook jarenlang klachten en is na haar operatie helemaal opgeknapt. Bovendien, je weet maar nooit!" Hoewel haar stem wat onzeker klonk, maakte haar hele houding en gezichtsuitdrukking hem duidelijk dat mevrouw niet van plan was te vertrekken zonder het gevraagde.'
(Van de Wiel, 1995, p.

 

Initiatief
Inzet
                        2.4       Energie
                        2.5       Moed
                        2.6       Vasthoudendheid
                        2.7       Integriteit