3.2.1.1 Autonomie

Autonomie is samenwerken in verbondenheid, maar komt doorgaans tot uiting in onafhankelijk gedrag, zoals zelfstandig beslissingen nemen en handelingen verrichten zonder inmenging van anderen. Autonomie betekent ook zelf en vaak als enige de verantwoording dragen.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent daadwerkelijk autonoom. U maakt er werk van
  2. U controleert uw handelen en de efffecten daarvan. U toetst
  3. U toont zich ter zake deskundig
  4. U neemt op eigen verantwoordelijkheid (riskante) beslissingen, u gaat niet opzij voor problemen of druk
  5. U houdt bij meningsverschillen uw eigen koers aan en maakt uw positie duidelijk
  6. U handhaaft uw eigen ideeën, waarvan anderen nog overtuigd moeten worden
  7. U gaat zakelijke meningsverschillen (met klant of superieur) niet uit de weg
  8. U overziet bij conflicten eerst het geheel en handelt pas later daarnaar; u kiest niet automatisch partij
  9. U laat zich niet weerhouden om noodzakelijk geachte acties te initiëren of uit te voeren.
Meer weten? Zie Houding