3.2.3.4.1.2 Extern

Het externe krachtenveld waarin professionals zich bewegen bestaat uit klanten, organisatie & leidinggevende en daarnaast uit het engagement bij hun maatschappelijke omgeving. Elk van deze factoren kan hun ontwikkeling remmen of stimuleren en het is dan ook van belang met elk van deze krachten zorgvuldg om te gaan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt de klant centraal, waarbij u zich realiseert dat het al snel verwordt tot 'de klant naar de zin maken' of het herhalen van uw ‘trucje’
  2. U beseft dat het vermogen om nieuwe wegen te zien en uit te proberen niet alleen u als professional maar ook de klant ten goede komt
  3. U zoekt naar een goede balans tussen uzelf als professional en, al of niet via uw leidinggevende, uw organisatie. U moet uw eigen positie goed kennen, maar ook die van uw leidinggevende. Wat zijn z’n belangen, normen en waarden, hoe ga ik daar mee om, hoe kan ik die dienen? In hoeverre maak ik mijn baas deelgenoot van mijn ontwikkeling? Welke factoren bepalen mijn beeld in de organisatie en bij het hogere management?
  4. U bewaakt de balans tussen dienstbaarheid en authenticiteit
  5. U bewaakt de balans tussen distantie en engagement, betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. Hoe kijkt u aan tegen de ethiek van het adviseurschap, maar het kan ook gaan om bredere maatschappelijke onderwerpen die spelen binnen uw organisatie; telt voor u vooral waarheidsvinding, het juiste antwoord op vraagstukken? Het goede: ethiek, politiek, rechtvaardigheid? Of staat bij u het schone voorop: vormgeving, esthetiek, kunst en cultuur?

Meer weten? Zie Architect