3.2.3.4.1.1 Intern

Onder het interne krachtenveld verstaat men de interne dilemma's waar men als professional mee worstelt en die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Ondanks deze variatie dienen alle professionals een antwoord te (leren) formuleren op een aantal fundamentele vragen.

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt zich af of u telkens met nieuwe dingen aan de slag gaat of dat u zich verdiept in bestaande materie
  2. U reflecteert op uw rol als professional. Ziet u zichzelf als professional als een soort alwetende of bent u zich juist bewust van datgene dat u niet weet? 
  3. U gaat na hoe en waar u het meest leert: in het werk voor en met klanten, door nadenken en theorie te bestuderen, via een opleiding of cursus, of vooral door te experimenteren met nieuwe kennis?
  4. U vraagt zich af of u voor sturing van uw loopbaan moet richten op het sturen van de hectiek of juist op de vertraagde tijd
  5. U staat regelmatig stil bij de vraag of u wel toekomt aan persoonlijke groei als persoon 
  6. U stelt zichzelf de vraag of u zich eigenlijk wel steeds verder wil ontwikkelen als professional.

Meer weten? Zie Architect