3.2.3.4 Sturing loopbaan

De sturing van een loopbaan bepaalt, in combinatie met reeds verworven competenties, wat er nodig is om zich verder te ontwikkelen. Professionals ontwikkelen zich vooral zelfsturend.

Hoe doe ik dat?

  1. U bouwt aan uw eigen loopbaan als ware u een architect
  2. U bent zelfbewust; u weet niet alleen hoe u tegen uzelf aankijkt, maar ook hoe anderen tegen u aankijken
  3. U onderkent uw sterke en zwakke punten, u weet wat u kunt en wat u niet kunt
  4. U kunt goed omgaan met uw emoties
  5. U kijkt evaluerend naar uzelf terwijl u in actie bent.

Meer weten? Zie Leven lang leren