2.1.4.1 Architect

Het beste wat men als professional kan doen, is investeren in zichzelf. Deels door te plannen, sturen etc., deels door zich te laten leiden door de passie voor het vak. Kortom, professionals zijn architect van hun eigen toekomst. 

Hoe doe ik dat?

  1. U heeft oog voor de context waarin u leeft en werkt
  2. U stuurt zelf waar mogelijk
  3. U geeft uw loopbaan richting
  4. U houdt rekening met uw eigen persoonlijke dilemma's, het krachtenveld intern
  5. U houdt rekening met klanten, engagement etc, het krachtenveld extern.