3.2.1.1.5.1 Persoonlijk!

Een POP is een persoonlijk ontwikkelingsplan. Als professional speelt men zelf een centrale rol bij het opstellen van zo’n ontwikkelingsplan.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat een POP een goede gelegenheid is om op een andere manier naar uzelf en uw functioneren te kijken, na te gaan waar uw ambities precies liggen
  2. U gaat na waar u (al) sterk in bent, wat u verder wil ontwikkelen en vooral wat u nodig heeft om die ontwikkeling te realiseren
  3. U weet dat van uw leidinggevende mag worden verwacht dat hij u als medewerker helpt bij het formuleren van het plan, maar dat het niet de bedoeling is om meteen te oordelen of al te concrete lijnen uit te zetten. Het is immers uw persoonlijk plan. 

Meer weten? Zie POP