2.3 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk en daarmee inzichtelijk te maken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert als kader waarbinnen u werkt: de belangendriehoek