2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieen kan men professionaliteit als competentie begrijpen, verklaren, voorspellen en beinvloeden.

                          

 Hoe doe ik dat?

  1. U onderscheidt wetenschapsfilosofisch verschillende invalshoeken op professionalisering. U kijkt meervoudig.

Meer weten? Zie Ordenen