2.2 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieen kan men professionaliteit als competentie begrijpen, verklaren, voorspellen en beinvloeden.

Hoe doe ik dat?

  1. U kunt wetenschapsfilosofisch tenminste drie invalshoeken hanteren opprofessionalisering; U kijkt polyparadigmatisch of meervoudig.