2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieën kan men professioneel gedrag verklaren aan de hand van de vier fundamentele vragen van Tinbergen:

                          

 Hoe doe ik dat?

  1. U onderscheidt wetenschapsfilosofisch verschillende invalshoeken op professionalisering. U kijkt meervoudig.

Meer weten? Zie Ordenen