2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideëen, een soort mentale eenheid, waarmee men professionaliteit inzichtelijk kan maken.

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader van professionaliteit: het denken in termen van sociale normativiteit
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschappen of professionele kwaliteiten
  3. U drukt onderlinge verschillen in kwaliteiten uit in professionele kwantiteiten
  4. U weet dat er altijd sprake is van professionele doelen
  5. U weet dat er altijd sprake is van professionele kaders
  6. U weet dat er altijd sprake is van professionele posities
  7. U weet dat professionaliteit tot uiting komt in een persoon, de professional
  8. U voldoet aan specifiek professionele voorwaarden.

 Meer weten? Zie Ordenen