2. Ordenen

Ordenen is het indelen van professionaliteit aan de hand van kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden om de werking en het verloop ervan te begrijpen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U omschrijft professionaliteit zo helder mogelijk en onderscheidt het van andere fenomenen met behulp van professionele begrippen
  2. U geeft die begrippen samenhang met theorieen
  3. U vat die samenhang (visueel) samen in modellen
  4. U houdt rekening met de opbouw en volgordelijkheid der dingen, de chronologie (zie ELO-Denkhulp: 1.1.2 Chronologie).