2.3.2.3 Maatschappelijk

Professionals hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, mede omdat zij binnen wet- en regelgeving een bijzondere positie innemen. Het is van belang zorgvuldig om te gaan met deze professionele autonomie.

Hoe doe ik dat?

  1. U realiseert zich dat u onvermijdelijk deel uitmaakt van een belangendriehoek
  2. U bent zich bewust dat u een speciaal 'sociaal contract' hebt met de maatschappij, waarin bepaalde rechten zijn geregeld, zoals zelfregulatie, het in eigen hand houden van opleidingen, werken met tuchtrecht, tarieven, status etc.
  3. U weet dat u bijzondere plichten hebt, zoals het delen van kennis en kunde, transparantie, onbaatzuchtigheid etc.
  4. U beseft dat dit sociaal contract een dynamisch geheel is dat deel uitmaakt van het maatschappelijke en politieke krachtenveld.

Meer weten? Zie Meervoudig