2.2.1.1 Persoonlijk

Persoonlijke en/of professionele ontwikkeling staat vooral in het teken van de eigen ambities en levensloop. Het is de rode draad door de ontwikkeling van student of opleideling tot professional of leider. Doorgaans hanteert men hierbij een essentialistisch perspectief d.w.z. dat een belangrijk deel van de voorwaarden voor de ontwikkeling of ontplooing, zoals bijv. intelligentie, aan het begin al geven zijn. Daarnaast loopt het ontwikkelingsperspectief dat vooral focust op het proces van persoonlijke groei. Essentie en ontwikkeling vormen samen de basis voor de uitgroei tot professionaliteit. 

Hoe doe ik dat?

  1. U denkt na over persoonlijke ervaringen, op eigen visies en opvattingen
  2. U bespreekt een en ander met anderen om uw denken en doen te toetsen en feedback te krijgen
  3. U zoekt, in navolging van Aristoteles' opvatting dat de deugd in het midden ligt, naar uw balans op een aantal belangrjke gebieden. U ontwikkelt zich tot een goed mens en daarmee tot een goed professional.