2.3.2.1 Intrapersoonlijk

Persoonlijke en/of professionele ontwikkeling staat vooral in het teken van de eigen ambities en levensloop. Het is de rode draad door de ontwikkeling tot, en daarna van professionals.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er van uit dat een belangrijk deel van de voorwaarden voor de professionele ontwikkeling, zoals bijv. intelligentie, aan het begin al gegeven is. U hanteert een essentialistisch perspectief 
  2. U focust op het proces van persoonlijke groei. U hanteert een ontwikkelingsperspectief
  3. U combineert beide perspectieven tot de basis voor de professionele rijping
  4. U denkt na over persoonlijke ervaringen, op eigen visies en opvattingen
  5. U bespreekt een en ander met anderen om uw denken en doen te toetsen en feedback te krijgen
  6. U zoekt, in navolging van Aristoteles' opvatting dat de deugd in het midden ligt, naar uw balans op een aantal belangrjke gebieden. U ontwikkelt zich tot een goed mens en daarmee tot een goed professional.

Meer weten? Zie Meervoudig