2.3.1 Meervoudig

Meervoudig- of polyparadigmatisch kijken houdt in dat men vanuit verschillende invalshoeken naar persoonlijke of professionele ontwikkeling kan kijken.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert als kader de persoonlijke ontwikkeling van de professional als persoon. Uw perspectief is intrapersoonlijk
  2. U gebruikt het relationele perspectief, u kijkt interpersooonlijk
  3. U gaat uit van grotere sociale gehelen, uw insteek is maatschappelijk.

Meer weten? Zie Theorieen