2.1.2 Accountability

Accountability verwijst naar het vertrouwen dat men in professionals kan stellen.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt zich aan de wet en voorkomt tuchtzaken
  2. U vertelt met liefde over uw vak, maar wilt u ook verantwoorden in termen van aantoonbare bewijsvoering
  3. U heeft beroepseer
  4. U volgt de raad op van wijze collega's: "You are capacle to account for decisions made in the light of public, professional and personal norms and values, (e.g. regarding patient care) within a given context and professional environment (Verkerk e.a., 2006).