2.3.1.1 Arts

Een arts of dokter is een persoon die gerechtigd is de geneeskunde uit te voeren. Daarbij speelt professionaliteit een belangrijke rol als hulpmiddel om medische doelen op een verantwoorde wijze te bereiken. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze

  2. U vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk gedrag

  3. U kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen

  4. U oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.

 Meer weten? Zie Domein