2.3.1 Rolmodel

Als rolmodel functioneert men op een een dusdanig hoog niveau dat men navolging krijgt.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent een excellent zorgprofessional, bijvoorbeeld een arts