1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om professionaliteit inzichtelijk te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat professionaliteit altijd binnen een bepaalde setting vorm krijgt, een context
  2. U weet dat professionaliteit altijd vorm krijgt binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  3. U realiseert zich dat er bij professionaliteit altijd sprake is van een of meer kaders
  4. U weet dat professionaliteit is gebaseerd op wederkerigheid
  5. U beseft zich dat er bij professionaliteit altijd sprake is van interactiviteit
  6. U realiseert zich dat u moet voldoen aan overkoepelende eisen, er is sprake van professionele voorwaarden
  7. U beseft dat er sprake is van meerwaarde, een professioneel belang.

 Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: 1.7 Metacompetentieve uitgangspunten