1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om professionaliteit als metacompetentie inzichtelijk en werkbaar te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er bij professionaliteit altijd sprake is van belangen
  2. U beseft dat professionaliteit zich altijd binnen een bepaalde situatie afspeelt. U kent de context
  3. U weet dat professionaliteit altijd vorm krijgt binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat er bij professionaliteit altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat er bij professionaliteit altijd sprake is van een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er altijd sprake is van professionele succescriteria
  7. U weet dat professionaliteit is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft zich dat er bij professionaliteit altijd sprake is van interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van professionele randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Inleiding

Nog meer weten? Zie ELO-Metacompentiegedachte: Uitgangspunten