1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om professionaliteit inzichtelijk te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent altijd professioneel binnen een bepaalde setting of situatie met specifieke kenmerken, een context
  2. U handelt altijd professioneel binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  3. U handelt altijd professioneel binnen of vanuit een of meer kaders
  4. U bent wederkerig
  5. U bent interactief
  6. U voldoet aan logische, sociale en wettelijke eisen, u vervult voorwaarden
  7. U beseft, alle uitgangspunten overziende, het belang.

 Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: 1.7 Metacompetentieve uitgangspunten