2.1.2.1.1.2.1 Tuchtzaken

Het tuchtrecht is een van de mogelijkheden om een professional aansprakelijk te stellen wanneer hij zijn werk niet goed doet. Met behulp van het tuchtrecht kunnen maatregelen worden opgelegd om de beroepsbeoefenaar te corrigeren. Professionals onderscheiden zich van leken door zich te onderwerpen aan het tuchtrecht.

Meer weten? Zie Accountability