2.1.2.1.1.3 Bewijsvoering

Bewijsvoering verwijst naar de hardheid van de aannames, waarop de afspraken tussen professionals onderling en tussen de maatschappij en de betreffende beroepsgroep, gebaseerd zijn. Die hardheid weerspiegelt een bepaalde mate van 'bewezen effectiviteit'.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van wetenschappelijk bewijs, u werkt evidence based
  2. U hanteert concrete voorschriften inzake wat en in welke volgorde moet worden gedaan bij een bepaald probleem. U werkt volgens protocol
  3. U baseert zich op systematisch ontwikkelde stellingen of aanbevelingen, die de wetenschappelijke stand van zaken en de praktijkkennis van professionals integreren tot antwoorden op vragen als wat, wanneer, en op basis van welke overwegingen gedaan moet worden bij een bepaald probleem. U hanteert richtlijnen
  4. U werkt volgens adviezen, die slechts in beperkte mate gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderbouwing. U werkt met aanbevelingen
  5. U neemt uw toevlucht tot casuïstiek en/of individuele ervaringen. U hanteert opties
  6. U zoekt associatief binnen een bepaald kader, u improviseert
  7. U treedt buiten het bestaande kader, u doet aan frame breaking of disruptieve innovatie.

Meer weten? Zie Persooonlijke kwaliteit