2.4.1 Seksespecifiek

Op een aantal gebieden bestaan er relevante verschillen tussen mannen en vrouwen. Met name of men zich als man of vrouw ervaart (gender) bepaalt iemands gedrag op een aantal punten. Hoewel de overeenkomsten aanzienlijk groter zijn dan de verschillen, blijken vrouwen doorgaans vaker klachten of problemen te rapporteren dan mannen. Mogelijk is dit het gevolg van een grotere bereidheid om hulp in te roepen of een hogere lijdensdruk, al of niet het gevolg van verschillen in socialisatie en maatschappelijke positie. Voor de hulp- en dienstverlening is het daarom zaak zoveel mogelijk seksespecifiek te werken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het verband tussen problemen en maatschappelijke positie
  2. U houdt rekening met een mogelijke voorkeur voor een vrouwelijke dan wel mannelijke gesprekspartner
  3. U respecteert de wijze waarop klachten seksespecifiek worden gepresenteerd en oplossingen worden geaccepteerd.