3.1.3.2 Seksespecifiek

Op een aantal gebieden bestaan er relevante verschillen tussen mannen en vrouwen. Met name hoe men zich als man, vrouw of intersexe ervaart (gender), bepaalt in vergaande mate iemands gedrag. Voor professionals is het daarom zaak zoveel mogelijk seksespecifiek te werken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het verband tussen problemen en maatschappelijke positie als sexe
  2. U houdt rekening met een mogelijke voorkeur voor een vrouwelijke dan wel mannelijke gesprekspartner
  3. U respecteert de wijze waarop klachten seksespecifiek worden gepresenteerd en oplossingen worden geaccepteerd.

Meer weten? Zie Diversiteit