3.2.1.1.5.2 Valkuilen

Een instrumentele benadering van persoonlijke ontwikkeling, zoals in dit geval met een POP, is riskant als er onvoldoende sprake is van commitment, wederzijds vertrouwen, een duidelijk loopbaanpad, heldere functie-eisen en voldoende middelen. Het is dan ook zaak om en POP zorgvuldig in te zetten en tenminste de grootste valkuilen te vermijden.

Hoe doe ik dat?

  1. U voorkomt passiviteit van uw kant als professional
  2. U waakt voor dominantie van de kant van de leidinggevende
  3. U houdt de (wederzijdse) verwachtingen reëel. Als uw organisatie de middelen en mogelijkheden niet biedt om uw loopbaan vorm te geven, raakt u wellicht gedemotiveerd. Maar al te grote toezeggingen kunnen evenzeer verlammend werken
  4. U voorkomt dat uw POP een geïsoleerd instrument wordt, dat los staat van andere onderdelen van het HRD-beleid
  5. U bent zich bewust van de beperkingen; een POP biedt aanknopingspunten om uw professionele ontwikkeling voort te duwen, maar dat wil niet zeggen dat u daarmee uw ontwikkeling echt kunt 'plannen'.

Meer weten? Zie POP