3.2.1.4.1 Werk maken

Professionals kenmerken zich door werk te maken van alles wat nodig is om te excelleren, in dit geval van energiek zijn.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U neemt af en toe even afstand
  2. U analyseert oorzaak en gevolg
  3. U stelt een plan op om uw belasting op termijn te verminderen
  4. U gaat na of u uzelf voldoende kwijt kunt in uw beroep en in de wijze waarop u uw beroep nu uitoefent
  5. U onderzoekt de ontwikkelingen op langere termijn en probeert daar actief invloed op uit te oefenen
  6. U zoekt contact met mensen of dingen (musea, voorstellingen) die bij u en bij anderen de accu kunnen opladen.

Meer weten? Zie Energiek