2.6 Doelgericht

Doelen geven richting aan gedrag, maar kan men ook als (hulp)middel inzetten om andere, hogere doelen, te bereiken.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van het adagium: BE SMART
  2. U stelt einddoelen met heldere criteria. U hanteert outputsturing (zie ELO-Organisatie: Outputsturing 2.0)
  3. U vermijdt onnodige complexiteit en gebruikt zo uniform mogelijke streef- of leerdoelen.

Meer weten? Zie Houding