3.1.3.4 Achtergrond

Iemands culturele achtergrond bepaalt in hoge mate of men in een bepaalde context optimaal kan functioneren. Die achtergrond en de daarmee samenhangende waarden en normen, bepalen immers de wijze waarop het gebruik van competenties wordt gereguleerd. Het is daarom voor professionals van belang het begrip (persoonlijke) achtergrond zorgvuldig te hanteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met geboden
  2. U houdt rekening met verboden
  3. U richt zich vooral op geoorloofde zaken.

Meer weten? Zie Diversiteit