2.4.2 Achtergrond

Iemands achtergrond bepaalt in hoge mate of men in een bepaalde context optimaal kan functioneren. Die achtergrond en de daarmee samenhangende waarden en normen, bepalen immers de wijze waarop het gebruik van competenties wordt gereguleerd. Het is daarom voor professionals van belang het begrip (persoonlijke) achtergrond zorgvuldig te hanteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met geboden; bepaalde gedragingen zijn, ook op relationel gebied, min of meer verplicht. Zo hoort een volwassen man in een aantal culturen getrouwd te zijn, kinderen te hebben etc.
  2. U houdt rekening met verboden; bepaalde gedragingen zijn, al of niet strikt, verboden en op het overschrijden van deze verboden staan forse sancties
  3. U richt zich vooral op geoorloofde zaken; tussen gebod en verbod zitten al die zaken die geoorloofd zijn. Dit betekent dat ze weliswaar niet wettelijk gereguleerd zijn, maar desondanks kan sprake zijn van grote sociale druk
  4. U beseft dat verschillen in waarden en normen ook, of wellicht zelfs juist, tot uiting komen op praktisch niveau.