2.1.1.1.4 T-profiel

Het T-profiel houdt in dat men, na het verwerven van de inhoudelijke expertise, niet verder toelegt op het verbeteren of uitbouwen van wat men reeds beheerst, zoals bij specialisatie, maar dat men zich vooral richt op naast gelegen gebieden of op datgene wat nog ontbreekt. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verbreedt
  2. U bent zich bewust van het feit dat een goede specialist nog geen goede manager is en andersom. U kent uw beperkingen
  3. U beseft dat inzoomen op onderdelen wezenlijk anders is als uitzoomen. U bent bekent met het fenomeen perspectief