3.1.3.3 Biologie

Een van de domeinen die gedrag bepalen, al of niet problematisch, zijn biologische factoren. Het is dan ook zaak hiermee terdege rekenng te houden.  

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met leeftijd, levensfase en levensloop 
  2. U let op iemands (ook die van uzelf) algemene gezondheidstoestand, inclusief hormonale aspecten. Het algeheel functioneren, en zeker bepaalde deeldomeinen, kunnen sterk worden beinvloed door zaken als pijn, vermoeidheid etc.
  3. U bent verdacht op stemmingsstoornissen; wat voor de algemene gezondheidstoestand geldt, geldt ook vor de psychische component daarvan. Depressie, angst etc. kunnen iemands gedrag sterk kleuren
  4. U bent bekend met de invloed van medicatie. Sommige medicatie, bijvoorbeeld betablokkers, tranquillizers, anxiolytica en antidepressiva, heeft een negatief effect op het lichamelijk en psychisch functioneren
  5. U houdt rekening met ziekte en handicap en brede zin.

Meer weten? Zie Diversiteit