3. Nevenrollen

Veel professionele rollen, zoals die van organisator, vergen de beheersing van een groot aantal metacompetentatieve nevenrollen om meervoudig te kunnen kijken.  

Hoe doe ik dat?