3.1.2.3.1 Visitatieproces

Het visitatieproces ter plekke vormt  een regulier onderdeel van het proces als geheel en omvat op haar beurt weer een aantal min of meer vaste stapppen.

Hoe doe ik dat?

 1. U start met een kennismakingsgesprek met de direct verantwoordelijke professional(s)
 2. U stelt de volgende keten centraal: context → doel → middel → resultaat
 3. U orienteert zich op de overkoepelende kaders (Raad van Bestuur, directie etc.)
 4. U bespreekt deze keten vervolgens met de direct belanghebbenden i.c. gebruikers. U stelt zaken centraal als inzicht in het 'hoe en wat' van de keten.
 5. U bespreekt dezelfde onderwerpen met andere betrokkenen, zoals bijv. docenten, ondersteunend personeel etc.
 6. U sluit regelmatig even de zaken kort binnen de commissie zelf en vormt al doende en steeds genuanceerder oordeel
 7. U verifieert uw oordeel bij personen of instanties die in alle opzichten (ervaring met, maar vooral ook vrijheid van spreken over) als eikpunt (benchmark) kunnen fungeren
 8. U besteedt ruim aandacht aan informele contacten, ook als bron van informatie
 9. U houdt bij voorkeur een soort open 'spreekuur' waar iedereen zich kan melden met op- en aanmerkingen
 10. U houdt een eerste mondelinge feedbackronde, bij voorkeur in een open sfeer van professionals onder elkaar
 11. U houdt een tweede mondelinge feedbackronde, waarin de formulering al sterk in de richting van de definitieve rapportage gaat
 12. U rapporteert uw bevindingen en licht deze desgewenst nader toe.

 Meer weten? Zie Visitatie