2.7 Visitatie

Een visitatie is een officiele inspectie die doorgaans wordt uitgevoerd door een tijdelijke commissie van experts om de kwaliteit van een bepaalde organisatie te onderzoeken. Als leidraad voor de gang van zaken geldt een specifiek visitatiereglement.

Hoe doe ik dat?

  1. U doorloopt een gefaseerd proces
  2. U kijkt naar boven, het bestuurlijk kader, voor het waarom van een OE (zie C: Professional)
  3. U kijkt naar beneden, het uitvoerend kader, voor het hoe van een OE
  4. U geeft kleur aan uw visitatie

Meer weten? Zie de ELO-Visitatie (i.c. onderwijsvisitatie conform de nieuwe richtlijnen van de NFU en VLIR)