3.1.2.3 Visitatie

Een visitatie is een officiele inspectie die doorgaans wordt uitgevoerd door een tijdelijke commissie van experts om de kwaliteit van een bepaalde organisatie te onderzoeken. Als leidraad voor de gang van zaken geldt een specifiek visitatiereglement.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt een gefaseerd visitatieproces.

Meer weten? Zie Verantwoording

Nog meer weten? Zie de ELO-Visitatie: Onderwijsvisitatie NFU & VLIR