2.5.1.4 Andere oplossingen

       Intervisie, supervisie

       Zelfreflectie

       Dialoog

       Doorverwijzen

       Brede teamvisie

       Er is nooit 1 antwoord

       Moreel beraad

      Het bespreekbaar maken van sterven

       Ken uzelve en de mogelijkheden van de organisatie 

       In gesprek blijven

       Creatief mee opgaan

       Graag grenzen opzoeken of verleggen in het belang van de cliënt