2.5.1.3 KvL als oplossing

       KvL is het streven

       Kvl benadrukt belang uniciteit

       Openheid over prognose en effecten van behandeling

       KvL is plastisch begrip, momentopname in context

       KvL vergt afstemming

       MAATWERK!

       Mensen verleggen de grens van kwaliteit van leven

       Eigen invulling/subjectief

       Het schuift steeds verder op

       voldoende geëvalueerd

       persoonlijke invulling 

       reëel/haalbaar

       wilsbekwaamheid/ familie/cliënt vertegenwoordiger

       zou uitgangspunt voor de cliënt moeten zijn maar geen spanningsveld opleveren

       niet altijd de oplossing

       is voor iedere persoon anders en dus moeilijk te definiëren

       kwaliteit van leven verandert gedurende het ziekteproces

       in het verloop worden andere dingen belangrijk

       kunnen blijven genieten