2.5.1.2 Tegenstellingen

       Persoonlijke waarden

       Professionele waarden

       Keuzevrijheid

       Diversiteit in Menswaardigheid

       Regie of zeggenschap

       Gewetensbezwaren

       Autonomie van cliënt.

       Goede zorg staat soms op spanningsvoet met de beschikbare financiële middelen  

       persoonlijke waarden

       ethische

       juridische

       levensbeschouwelijke

       financiële

       Culturele

       Religieuze opvattingen

       Rechtvaardigheid

       Integriteit

       Client gerichtheid

       Keuzevrijheid/zelfbeschikking

       Privacy

       nabijheid, eigen verrijking in levensvragen, intensiteit van contact, van uit eigen bagage mensen helpen spanning tussen jou en de persoon.

       Autonomie

       Zelfbeschikking (euthanasie)

       Deskundigheid

       Levensovertuiging/geloofsovertuiging

       Ethiek