2.5.1 Tips

Zorgprofessionals ervaren dagelijks de spanningen t.g.v. het werken in een belangendriehoek. Van hun ervaringen met het omgaan met die dilemma's kan men, ook buiten de zorg, als  profefessional veel leren.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van de spanningsvelden ervaart u momenteel in uw werk?
  2. U heeft inzicht in de belangentegenstellingen die de spanningen teweegbrengen
  3. U bekijkt in hoeverre het begrip Kwaliteit van Leven uitkomst kan bieden bij het reguleren van die spanningen
  4. U bekijkt welke andere oplossingen denkbaar zijn.