2.1.4 Doelen

Belangen hangen binnen een professioneel kader nauw samen met het doel dat belanghebbenden nastreven. Bij professionaliteit zijn er doorgaans tenminste drie partijen betrokken: de organisatie (incl. de maatschappij als geheel), de opdrachtgever (klant, client etc.) en de professional zelf, met in het verlengde diens discipline of vakgebied. Om professioneel te handelen, moet men een oplossing vinden voor de onvermijdelijke spanning die voortkomt uit deze belangendriehoek.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in een aantal fundamentele professionele dilemma's

Meer weten? Zie Begrippen