2.3.1 Belangendriehoek

De belangendriehoek geeft aan dat bij professionele problemen altijd tenminste drie partijen betrokken zijn: de organisatie (incl. de maatschappij als geheel), de opdrachtgever (klant, client etc.) en de professional zelf, met in het verlengde diens discipline of vakgebied. Om verantwoord te kunnen handelen is het aan de professional om een oplossing te vinden voor de onvermijdelijke spanning die voortkomt uit deze driehoek.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de dilemma's van de (leidinggevende) professional (zie ELO-Organiseren: Professionele dilemma's)