2. Werkvormen

Onder professionele werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar doel en daarmee samenhangende opbouw en vorm hebben. In geval van professionaliteit gaat het vooral om het realiseren van wenselijke psychologische mechanismen in termen van gedrag. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hebt een professionele werkhouding
  2. U streeft naar kwaliteit
  3. U blijft zich ontwikkelen. U leert een leven lang
  4. U hecht aan vak- en discipline overstijgende waarden
  5. U streeft naar eenheid, u integreert.

Meer weten? Zie Inleiding methode