3.1.3 Diversiteit

Diversiteit of verscheidenheid wordt zowel in biologische als overdrachtelijke zin gezien als teken van gezondheid. Het achterliggende idee is dat diversiteit de kwetsbaarheid vermindert en het vermogen om zich aan te passen bevordert.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt en denkt zoveel mogelijk interdisciplinair
  2. U handelt seksespecifiek
  3. U houdt rekening met de invloed van biologie
  4. U houdt rekening met iemands biografische, culturele en/of sociale achtergrond
  5. U stimuleert mogelijkheden om m.b.v. onderlinge verschillen een synergetische meerwaarde te creëren
  6. U verwart diversiteit niet met variabiliteit, wat voor ongewenste en onbedoelde afwijking van de (professionele) norm of standaard staat
  7. U toetst en stemt zo nodig uw referentiekader bij.

Meer weten? Zie Vaardigheden