2.4 Diversiteit

Diversiteit of verscheidenheid wordt gezien zowel in biologische als overdrachtelijke zin gezien als teken van gezondheid. Het achterliggende idee is dat diversiteit de kwetsbaarheid vermindert en het vermogen om zich aan te passen juist bevordert. Voor professionals zijn dit twee wezenlijke idealen om na te streven.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt zoveel mogelijk seksespecifiek
  2. U houdt rekening met de invloed van biologie
  3. U houdt rekening met iemands persoonlijke en/of sociale achtergrond
  4. U werkt interdisciplinair
  5. U stimuleert mogelijkheden om m.b.v. onderlinge verschillen een synergetische meerwaarde te creeren, u doet aan Place Making
  6. U houdt rekening met de invloed van een aantal achtergrondvariabelen in iemands biografie, zoals geslacht, leeftijd, culturele en etnische afkomst etc. 
  7. U verwart diversiteit niet met variabiliteit, wat voor ongewenste en onbedoelde afwijking van de (professionele) norm of standaard staat!
  8. U toetst en stemt zonodig uw referentiekader bij, al of niet m.b.v. metacommunicatie.