3.2.1 Houding

Onder (werk)houding of attitude verstaat men het samenhangend geheel van waarden en normen dat de intentie van iemands professionele gedrag bepaalt. Professionals onderscheiden zich vooral in de realisatie van dat streven, ze leveren.

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent autonoom
  2. U neemt initiatief
  3. U toont inzet
  4. U bent energiek
  5. U toont moed 
  6. U bent vasthoudend
  7. U bent integer
  8. U bent flexibel
  9. U bent doelgericht.

Meer weten? Zie Vaardigheden