2.2 Houding

Onder houding (of attitude) verstaat men het samenhangend geheel van waarden en normen dat de intentie van iemands gedrag bepaalt. Professionals onderscheiden zich vooral in het (overkoepelende) streven naar kwaliteit.

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent autonoom
  2. U neemt initiatief
  3. U toont inzet
  4. U bent energiek
  5. U toont moed 
  6. U bent vasthoudend
  7. U bent integer
  8. U bent flexibel
  9. U hecht aan betrokkenheid, distantie, respect en acceptatie. U richt zich op overstijgende waarden.

Meer weten? Zie Het Innerlijk Kompas! (vdWiel, Feenstra & Wouda, 2009)