2.7 Verantwoording

Een professional kent een hoge mate van beroepseer en is derhalve altijd bereid, en bij voorkeur ook trots, om verantwoording af te leggen over zijn handelen. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U handelt doordacht
  2. U stelt zich toetsbaar op en stelt zich open voor inspecties, zoals bijvoorbeeld een visitatie
  3. U legt verantwoording af, niet alleen over uw resultaten maar ook over uw intenties, maatstaven en procedures, aan significante anderen.   
  4. U heeft weet van de invloed van de context bij het tot stand komen van beslissingen, u kunt specifieke elementen van de situatie onderkennen en beargumenteren hoe die een rol spelen in de verantwoording van het handelen
  5. U bent bekend met en in staat om relevante sociale normen (zoals wetgeving), beroespcodes etc. te interpreteren en toepassen in de specifieke situatie)
  6. U bent bekend met en kunt sleutelconcepten toepassen als normen en waarden, autonomie et cetera.
  7. U beschikt over de benodigde normatieve concepten, heeft zo nodig weet van verschillende invullingen ervan, en kan deze concepten op gepaste wijze gebruiken
  8. U (onder)kent uw persoonlijke en professionele waarden en kunt deze in het licht van de situatie interpreteren
  9. U kunt gemaakte keuzes ten overstaan van anderen verantwoorden dwz u beschikt over de argumentatie- en gesprekstechnieken om zich tegenover significante anderen te verantwoorden.