3.1.2 Verantwoorden

Een professional kent een hoge mate van beroepseer en is derhalve altijd bereid, en bij voorkeur ook trots, om verantwoording af te leggen over zijn of haar doen en laten.

Hoe doe ik dat? 

  1. U handelt
  2. U handelt doordacht
  3. U stelt zich open voor visitatie
  4. U legt verantwoording af, niet alleen over uw resultaten maar ook over uw intenties, maatstaven en procedures, aan significante anderen.   
  5. U vertaalt relevante sociale normen (zoals wetgeving, beroepscodes etc.) naar specifieke concrete situaties
  6. U onderkent uw persoonlijke en professionele waarden en kunt deze in het licht van de situatie interpreteren
  7. U beschikt over de argumentatie- en gesprekstechnieken om zich tegenover significante anderen te verantwoorden.

Meer weten? Zie Vaardigheden