2.1.1.1.1 Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid is de gevoeligheid voor (psychologische) kwetsuren die mensen kunnen oplopen in het leven, zoals verwaarlozing, misbruik of geweld. Dit soort traumata kunnen een vergaande invloed hebben op de persoon en daarmee op diens functioneren als professional. Het is dus van belang hiermee rekening te houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat een 'problematische voorgeschiedenis' een nog zorgvuldiger benadering dan gebruikelijk noodzakelijk maakt. Er zijn namelijk tal van mechanismen, waarlangs een goed functioneren kan worden geblokkeerd zoals: