2.1.2.1.1.1 Kwetsbaarh.

Kwetsbaarheid is de gevoeligheid voor (psychologische) kwetsuren die mensen kunnen oplopen in het leven. Dit soort traumata kunnen een vergaande invloed hebben op de professional zelf, alsmede op de client of opdrachtgever. Het is dus van belang hiermee rekening te houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat een problematische voorgeschiedenis een nog zorgvuldiger benadering dan gebruikelijk noodzakelijk maakt
  2. U verdiept zich in de mechanismen die goed functioneren kunnen blokkeren, zoals:

Meer weten? Zie Zelfregulatie