4.1.1.2 Noodzaak

Uit de casus blijkt dat het omgaan met verwijten, al of niet terecht, al of niet invoelbaar, voor veel professionals erg moeilijk is. Zelfs jarenlange ervaring beschermt niet tegen fikse deuken in het ego. Die deuken zijn niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Wie als professional niet honderd proces geconcentreerd werkt, maakt al snel nieuwe fouten. Het risico op vicieuze cirkels van fouten en concentratieverlies is groot en snel ingrijpen is dan ook geboden.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent alert of tekenen van concentratieverlies. Verpleegkundige Marjan (casus 2) is in de war als iemand haar verwijten maakt. Ze neemt de kritiek persoonlijk op en raakt zowel gedesillusioneerd als afgeleid. Korte tijd later maakt zo opnieuw een fout! 
  2. U realiseert zich dat u wellicht overspannen verwachtingen heeft over de invulling van uw vak en welicht te hoge eisen aan uzelf stelt
  3. U beseft dat als u hierin verandering wil brengen, u zelf een stapje verder moet durven gaan dan alleen bewustwording.

Meer weten? Zie Anders leren denken