2.6.6. ABCDE

Aan het ABC-schema zijn twee stappen toegevoegd. Stap D: de optredende gedachte wordt op redelijkheid getoetst. Stap E gaat in op het gewenste gevoel, dat u zou willen hebben in een dergelijke situatie. Onthoud: gedachten zijn te veranderen. Het gaat erom irrationele gedachten te vervangen door redelijke gedachten.

Hoe doe ik dat? 
1. Probeert u zich weer in te leven in Marjan of ga uit van een eigen situatie.
2. Formuleer uw gedachten (B).
3. Omschrijf uw emotionele reactie (C).
4. Daag nu uw gedachten onder B uit door uzelf af te vragen: - Is het verschrikkelijk?
- Had ik anders kunnen handelen?
- Van wie moet het zo nodig?
5. Probeer nu (E) te formuleren, het gewenste gevoel.

Voor invulling, zie ABCDE-schema